Anvendelse og fordele

Halmpillerne er baseret på 8 mm piller, der er produceret af halm fra danske landmænd. Produktet undergår både en mekanisk og termisk behandling, hvilket øger absorptionsevnen op til fem gange egenvægten.

Samtidig er produktet garanteret fri for salmonella eller andre sygdomsfremkaldende bakterier. Det sikkerhedsmæssige aspekt er derfor i højsædet.

Doseringen afhænger af, hvor længe rotationsperioden i stalden varer, og hvilke type fjerkræ der er i stalden, men et godt udgangspunkt er ca. 1.000 - 1.200 gram pr. m².

  • Produktet er let at strø ud i et ensartet lag uanset, hvilket metode man anvender i stalden. Det sparer tid og omkostninger.

  • Produktet har en grov struktur, i en blanding af hele piller og granulat der sikrer, at materialet forbliver porøst.

  • Dyrenes klatter tørrer hurtigt og effektivt, så bunden i stalden forbliver tør. Det reducerer problemer med svidninger på fødder og haser til et minimum.

  • Strøelsen absorber og binder effektivt ammoniak og bidrager derfor til et godt staldmiljø til gavn for dyr og personale.

  • Efter brug er møddingen særdeles velegnet til produktion af biogas og efterfølgende udbringning som gødning på markerne. Dermed bidrager strøelsen positivt til den grønne omstilling, der er så vigtig for både landbruget og samfundet generelt