Anvendelse og fordele

Halmpillerne er baseret på hvedehalm fra danske marker. De bløde 8 mm piller er særdeles velegnede til dybstrøelse til kalve, ungdyr og i sygeafsnit.

Hvis man ønsker at kombinere pillerne med almindelig halm, danner pillerne er solid bund, der absorberer væsentligt mere væske (op til fem gange) end den samme mængde langstrået halm. Det gør dybstrøelsen meget nemmere at holde tør, og reducerer den mængde strøelse, der skal tilføres.

  • Produktet er økonomisk i brug. Nemt at strø ud, både maskinelt og manuelt.

  • Det suger op til fem gange mere end halm og tre gange mere end spån.

  • Produktet er tørt, blødt og behageligt at ligge i for dyrene, samtidig reduceres bakteriepåvirkningen

  • Efter brug er møddingen let at håndtere, og kan både anvendes som gødning direkte på marken eller med fordel bruges til fremstilling af grøn energi, før den afgassede gylle tilbageføres til marken.

  • Derved anvendes halmen fra marken af flere omgange før det igen indgår i kredsløbet