Anvendelse og fordele

Bløde halmpiller baseret på 8 mm pillet presset af danskproduceret hvedehalm.

Pillerne er fremstillet så tilpas bløde, at de let går i stykker når dyrene træder på dem, men samtidig har de en struktur, der gør dem lette at håndtere direkte fra fodergangen med en skovl eller ved hjælp af automatiske strøanlæg.

Hos dyr på dybstrøelse sikrer materialet et tørt og varmt leje, der eventuelt kan suppleres med et lag almindligt halm, hvis man ønsker det.

Pillerne fungerer også som rode- og beskæftigelsesmateriale i slagtesvinestaldene, og det er let at se, at dyrene bliver begejstrede, hver gang nyt materiale tilføres.

  • Produktet har en meget høj absorptionsevne - op til fem gange egenvægten

  • Produktet bliver liggende, der hvor det ønskes, fordi det har en høj rumvægt i forhold til andre strøelsesprodukter

  • Indeklimaet i stalden forbedres, fordi produktet effektivt binder ammoniak

  • Det bundfælder ikke i gyllekanaler, og det er med til at danne et godt flydelag i gylletanken. Produktet er skånsomt mod pumper og andet udstyr.

  • Kombinationen af brugt strøelse og gødning har en høj gødningsværdi og er 100% komposterbart, samtidig giver det et højt gasudbyttet, hvis det leveres til et biogasanlæg efter brug

  • Ved efterfølgende returnering til markerne, indgår det igen i kredsløbet til gavn for både miljø og økonomi